[4:3] 1280x960 [4:3]
2 Dome no Koi wa Usotsuki wallpaper 1280x960, 4:3