[16:10] 1280x800 [16:10]
Aa Tantei Jimusho wallpaper, 1280x800, 16:10